מצפה אביב ישוב קהילתי במשגב
דף הבית| אודות הישוב| משפחות מצפה אביב| שעות פתיחה| קליטה| עסקים בישוב| לוח מצפה אביב| ספר טלפונים| פורומים| צרו קשר
 
מנהל הקהילה
מזכירות
ועד הנהלה
דיווחים ממליאת המועצה »
דיווחים ממליאת המועצה »
דיווחים ממליאת המועצה »
תכניות עדות »
אסיפות 2018 »
אסיפות 2018 »
אסיפות 2018 »
אספה 12.2018 »
אסיפות 2010 »
אסיפות 2011 »
אסיפות 2012 »
אסיפות 2013 »
אסיפות 2014 »
אסיפות 2015 »
אסיפות 2016 »
אסיפות 2017 »
ישיבות 2010- 2013 »
ישיבות הנהלה 2014 »
אסטרטגיה »
פרויקטים בישוב »
תכנית אב נופית »
תכנית חומש »
היסטוריה »
מאזנים »
תבע »
ועדת תרבות
חינוך חברתי קהילתי
ועדת חינוך
ועדת קהילה
אביבה
ועדת ביקורת
ועדת חיילים
ועדת היכרות
מנהל האתר
מתקני הקהילה
ועדת בטחון
ועדת איכות סביבה
ועדת בניה
ועדת תכנון
ועדת ספורט
שלב ח
שלב ו
סקר ועד הנהלה

ישיבת מלליאה ראשונה לשנת 2020

(02/02/2020 20:32)

ביום חמישי האחרון, נאספנו במועדון רקפת לקראת המליאה הראשונה שפתחה לנו את שנת 2020 ולאחריה חגגנו במליאה רחבה.

במהלך ישיבה זו עדכן ראש המועצה פגישתו השבוע עם מנכ"ל נתיבי ישראל בין הנושאים שנדונו היה גם כביש הגישה למצפה אבי"ב.
בנוסף עדכן על הקיצוץ בתקציב הבטחון הקהילתי על ידי המשרד לבטחון פנים. כמו כן דיון על התקציבים החסרים עקב המצב הנתון שבו המדינה פועלת ללא ממשלה בתוקף ועדכון לגבי תקציבים שהובטחו, שבעקבותיהם כבר בוצעו פרוייקטים והוצאו הוצאות תקציביות, וייתכן כי את הכסף שהובטח לא נראה בקרוב, המועצה הולכת לקראת שנת קיצוץ תקציבי לא פשוטה ומאתגרת.
בהמשך הישיבה - למליאה הרחבה -  הוצגה התוכנית האסטרטגית הרב שנתית כפי שהוגדרה ע"י 27 צוותי עבודה שהוגדרו תחת ארבעת הוועדות האסטרטגיות של המועצה. לישיבה זו הוזמנו נציגי ציבור, יו"ר יישובים ומנהלי האגפים והמחלקות של המועצה להצגת עיקרי התכנית האסטרטגית שאושרה, ואת היעדים שנקבעו מול שנת 2020 . במהלך חודש יוני יוזמנו כולם לישיבה נוספת למעקב לאחר ביצוע התכנית. הוועדות האסטרטגיות יתכנסו אחת לרבעון וידונו בהתקדמות התכנית, ובהתאמתה עפ"י הצורך.

 

 ישיבת מליאת המועצה - סיכום סוף שנה ראשונה לפעילות

עדכון מהמליאה - השתתפות המועצה בהליכים המשפטיים שלנו מול טמרה (ותמ"ל טמרה)

ישיבת מלליאה ראשונה לשנת 2020

לוח פעילויות
11/2020
« חודש קודם חודש הבא »
מבזקים מצפה אביב
הוד' אחרונות בפורומים
פורומים באתר מצפה אביב
קהילת מצפה אביב 
טרמפים 
שמרטפים 
המלצות לצפיה באינטרנט 
אלבום תמונות