תכניות בתים שלב ו'

(16/03/2012 19:30)

מצ"ב תכניות דגמי הבתים בשלב ו'.

 

אדריכלית הבתים היא שרה רום.

הדגמים מתוכננים כך שניתן:

 • לבנות קומה אחת בלבד.
 • לבנות קומה ראשונה מלאה ומעטפת לקומה שניה, לפיתוח עתידי.
 • לבנות שתי קומות מלאות. 

התכניות מוצגות בקובץ מסוג pdf.

הקישו על שם הדגם לצפיה בתכנית. 

 

טבלת סיכום נתוני הדגמים 

 • דגם כנף: קומה אחת בלבד בשטח 90 מ"ר, או קומה עם מדרגות לקומה שניה.
 • דגם כנף: קומה שניה, שטח כולל 151 מ"ר. איזומטריה וחתך.
 • דגם אופק: קומה אחת בשטח 111 מ"ר, בלבד או קומה עם מדרגות לקומה שניה.
 • דגם אופק: קומה שניה, שטח כולל 159 מ"ר. איזומטריה וחתך.
 • דגם מעוף: קומה אחת בלבד בשטח 112 מ"ר, או קומה עם מדרגות לקומה שניה.
 • דגם מעוףקומה שניה, שטח כולל 157 מ"ר. איזומטריה וחתך.
 • דגם מרום: קומה אחת בלבד בשטח 105 מ"ר, או קומה עם מדרגות לקומה שניה.
 • דגם מרוםקומה שניה, שטח כולל 155 מ"ר. איזומטריה וחתך.
 • דגם שחק: דגם לקומה אחת בשטח 127 מ"ר.
 • דגם קשת: דגם לקומה אחת בשטח 142 מ"ר.

תודה לאדריכלית שרה רום