מערכת חירום - מצפה אבי"ב

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד הנהלה
  לוי אבי - יור ועד הנהלהישראל אריקכהן אביהושמש עידןניסים תמיר
  מזכירות
  שמואלי אסתר - מזכירההיישוב מזכירותגל רונן

  מטה חירום

  ועדת בטחון
  וייס טובי

  רווחה

  ועדת חיילים
  הררי אילפדידה לילך