ועדת שילוב בקהילה

ועדת שילוב בקהילה | עדכון אחרון:  09/01/2023 10:26
community_people

 

מצפה אביב הוא ישוב חם ומשפחתי, אך יחד עם זאת, במהלך השנים האחרונות ניכר שההבנה של המושג "קהילה" הוא שונה בין אדם לאדם, השוני בהבנת המהות יוצר בתקופה האחרונה חיכוכים שונים בין בני הקהילה. 

ייעוד הוועדה:

1. הגדרת המהות של המושג קהילה - תהליך רב דורי לבירור המושג. 

2. שילוב משפחות חדשות הנקלטות בקהילה, ליווי הנקלטים ועבודה עם הקהילה הקולטת לשם חיזוק הקשרים.  

 

חברי הועדה:

צוות "קבלת פנים" (למשפחות חדשות)

יפה טילבור

סבטה סמוילוב

דליה פלך יצחקי

שרה פלג

 

צוות מוביל תהליך יישובי

 

אורית גלעד

תאיר נוימן

שרה פלג

דנה לוי קורת

פני יובל

ענת סגל