ועדת נוער במצפה אבי"ב

חינוך חברתי קהילתי | עדכון אחרון:  15/03/2022 09:55

חברי ועדת נוער

 

ענת בן ארי - יו"ר וראש שבט הצופים

נורית רוזנברג- גזברית

זוהר אלדן- ראש שבט הצופים

יעל פיאמנטה

גלית צרפתי

שלומי נח

אסף רשף

אלבומים