ביקורת

ועדת ביקורת | עדכון אחרון:  21/05/2023 10:00

ייעוד ועדת ביקורת:  לבקר את פעילות האגודה והישוב

חברי הועדה:

 • גיל נובק                                   054-5215415 
 • אורן עופר                                 052-4590640
 • ערן טילבור (יו"ר)                       054-4990649 

 

 • פעולות ועדת ביקורת
  • שמירה על טוהר המידות.
  • בדיקת פניות חברים: הועדה תטפל בפניות חברים בנוגע לקובלנה כנגד תיפקוד מוסדות האגודה ובכלל זה וועד ההנהלה ו\או ועדות המשנה. 
  • לבקר את פעילות האגודה השיתופית (היישוב) דרך בקרת הועדות.
  • לבקר את הוועד המקומי (כזרוע ביצועית של המועצה האזורית משגב).
  • פיקוח על יישום החלטות הוועדות.
  • גורם פיקוח וביקורת ללא תפקיד ביצועי, שיפוטי או בורר.
  • בקרה על תקציב היישוב.