ארכיון תב"ע של הישוב

(07/11/2013 19:27)
מצורפות תכניות בינוי של הישוב 
 

  1.   תשריט מצפה אבי"ב 1985 
 

  2.   תקנון מצפה אבי"ב 1985

 

  3.   תשריט א' + ב'

 

  4.   תקנון א' + ב'

 

  5.   תשריט ג'

 

  6.   תקנון ג'   

 

  7.   תשריט ד' + ה' 

 

  8.   תקנון ד' + ה' 

 

  3.   תשריט ה'

 

  4.   תקנון ה'

 

  5.   תשריט ו'

 

  6.   תקנון ו'