פרויקטים בישוב

| עדכון אחרון:  24/01/2013 19:04

 

דיווח מצב פרויקטים המתבצעים בישוב

קורים דברים בישוב.

להלן דיווח תמציתי על פרויקטים עיקריים בישוב (בסוגריים - חבר ועד הנהלה אחראי):

 

תב"ע מרכז היישוב(גילה גרץ ומשה קדרוני) - עלינו להשלים שינוי תב"ע למרכז הישוב. למה?

  1. המכלת שלנו היא עסק מסחרי הפועל במבנה ציבור. ממ"י (מנהל מקרקעי ישראל) "אינם אוהבים" זאת ואינם מאשרים בנייה באזור.
  2. לאזור מבני המלאכה אין תב"ע. דבר המונע פיתוח האזור ויש להסירו.
  3. הדרך העולה למזכירות אינה מוסדרת מבחינה סטטוטורית.

איפה זה עומד?

תכנית זו מתגלגלת תקופה ארוכה. המתכננת היא האדריכלית שרה רום. בפגישה אחרונה בוועדה המקומית נעצרנו בשתי שאלות:

  1. קביעת משבצת לשימוש מסחרי, למכולת.
  2. מה היעוד העתידי של אזור הצריפים, לאחר שאלה יסיימו תפקידם?  השאלה האחרונה היא אחד המניעים לתחילת התהליך לתכנון אסטרטגי.

התכנון מוקפא עד להתקדמות בתהליך התכנון האסטרטגי.

תכנית אב נופית - נערכה על ידי אדריכלית הנוף מירב רוזן בשיתוף הציבור. מסמכי התכנית נמצאים באתר הישוב. כל הפיתוח הסביבתי העתידי יעשה בתיאום עם תכנית זו. באפשרותנו ליישם לאורך השנים חלקים מהתכנית בהתאם לסדר עדיפויות ומשאבים כלכליים.

פיתוח מרכז הישוב(סיגל ברזלי) - נגזר מתכנית האב הנופית. יצאנו למכרז קבלנים לישום החלק מהתכנית הסובב את מגרש הספורט. גבולות הפיתוח נקבעים לפי עומק הכיס. הצעתי היא להוציא כ-350,000 ש"ח בהתאם לסדרי עדיפויות שנקבע ביום ה' הקרוב ושנציג באסיפה.

שיפור בטיחות בכבישים(סיגל ברזלי) - לאחר תלונות שונות בנושאי בטיחות (הצומת ליד פינת הפספוס, מעבר הכביש מתחת לגני הילדים ועוד) החלטנו לתכנן שיפורים בכל המקומות הדרושים. עלות ביצוע שיפורים אלו כ-200,000 ש"ח.

הרחבת מועדון חברים(סיגל ברזלי ונתי אברהם) - לפי סדר העדיפויות שנקבע בתכנית החומש פרוייקט הבינוי הבא שעלינו לבצע הוא הרחבת מועדון חברים. בשל קשיים טכניים ועלות גבוהה ביצוע פרויקט זה, במתכונתו המקורית, יגרום לתגובת שרשרת ודחייה בפיתוח הישוב. ההצעה היא לדחות את ההרחבה ולהגדיר פרוייקט מצומצם לשיפוץ מועדון החברים.

מבנה רב תכליתי(משה קדרוני ואורן נוביצקי) - זהו הפרויקט הבא אחרי הרחבת המועדון בסדר העדיפויותשטח המבנה הרב תכליתי המוצע כ-330 מ"ר. עלות מוערכת כ-1,700K ש"ח. מתוכם, השתתפות מועצה 750K ש"ח. למבנה זה הייתה קיימת תכנית מוכנה להגשה. התכנית נמצאת בבחינה מחודשת של מירב רוזן ושרה רום במטרה לבדוק חלופות למיקום המבנה בקרבת מועדון הנוער וצריף המזכירות.

בניה לבנים ממשיכים(ניר ירקוני ונתי אברהם) - רבים מאיתנו מעוניינים למשוך את בנינו ובנותינו הבוגרים להקים משפחה ובית בסמוך אלינו. מכך עולה דרישה להעדיף בנייה לבנים ממשיכים (גם בנות...). בתב"ע של הישוב יש פוטנציאל לבנייה בשורת מגרשים מתחת לאילן שקד וקופרברג ושורה נוספת מתחת לשי בוים. עלינו לקדם את שינוי התב"ע הדרוש למיצוי פוטנציאל זה. מדובר בהליך הקרוי חלוקה ואיחוד שמאושר בוועדה המקומית. כמו כן עלינו לעניין בנושא חברי ישוב, הורים לבוגרים.

עבודות בפעוטונים(אורן נוביצקי) - עבודות אלו כוללים מספר מרכיבים: חצרות ופנים \ חובה ורשות.

  • עלינו להשלים את השיפוץ שבתהליך
  • קיימת תכנית שיפוץ, שינוי והרחבה שעלות יישומה כ- 400K ש"ח. עלינו להחליט מה והאם לקדם לקראת ביצוע.
  • גני הילדים צפויים לסבול מהתפוצצות אוכלוסין. עלינו להערך לנושא.

שלב ה' – (ניר ירקוני) - אנו מחויבים להכנס לביצוע שלב ב' של התשתיות (מדרכות, שצ"פים וכד') כאשר 80% משלדי הבתים בנויים. כ-5 משפחות עדיין לא התחילו לבנות, חלקן עדיין רחוקות מסיום תכניות.

שלב ו'(ניר ירקוני) - השלב כולל 58 מגרשים בשטח 350 מ"ר לבניית בתים בשתי קומות ובעלי קיר משותף (דו משפחתי).

בשלב ו'-1 28 מגרשים. שלב א' של התשתיות לקראת סיום ומתנהל מכרז קבלנים לבניית הבתים.

עלינו לדון בהמשך השלבמתי ואיך מבצעים את ו'-2.

תכנית אסטרטגית(נתי אברהם וגילה גרץ) - התהליך בליווי שרה קיפרווס מתבסס על שיתוף רחב של הקהילה: מחומר שייאסף בסדרת מפגשים במתכונת מרחב פתוח, כ-25 איש במפגש, יבנה שאלון רצונות וצרכים לתושבים. מהחומר שייאסף בתהליך תבנה תכנית אסטרטגית בהסכמה רחבה. בהקשר זה אני ממליץ לקחת את הזמן ולעיין במסמך המצורף - ישוב לדורות.

שילוט רחובות(נתי אברהם) - לילך פדידה מנצחת על פרויקט זה. מקווים לראות את עמודי השלטים במקומם בסוף חודש זה. לאחר מכן מפת הישוב ושלטי עסקים. אחרי הכל יש לעסוק בשילוט מספרי בתים.

אנטנת סלולר(אורן נוביצקי וסיגל ברזלי) - הועד הוסמך ע"י אסיפה לעשות עבודה מקדימה להקמת אנטנה בישוב. מעורב בפרויקט ומעיר הערות מקצועיות - עוזי שוודרון. המיקום שנבחר הוא בסמוך למגרש הספורט הישן. מצ" תשריט האנטנה והסכם עם חברת פלאפון. בגרסה זו של החוזה חסרים מספר תיקונים שנוספו מאוחר יותר.

שצ"פ בגבעה בין שלבים ד'-ה'-ו'(ניר ירקוני) - מצ"ב הצעה ראשונית לפיתוח הגבעה. המטרה היא לבצע שם פיתוח אקסטנסיבי שיקשור וישרת את שלושת השכונות. המקור התקציבי הוא מכספי פיתוח השכונות. נושא נלווה הוא גבעת עודפי העפר משלב ה'.

עודפי עפר שלב ה(ניר ירקוני ומשה קדרוני)

הכנסות לישוב(סיגל ברזלי ומשה קדרוני)

ארכיון מפות ומדידיות(ניר ירקוני)

 


 החברים מוזמנים לישיבות הועד לשמוע ולצרף את קולם לשולחן ההחלטות בדמוקרטיה הקטנה שלנו.

 

 בברכה -

ועד ההנהלה

מצפה אבי"ב