דיווחי אסיפה כללית 2013

| עדכון אחרון:  22/12/2013 16:28

 

אסיפת כללית – הזמנה 12.12.13

 

מצ"ב סיכום אסיפה מתאריך 12.12.13

 

 כל החברים מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 12.12.13 בשעה 20:00

במועדון הישוב.

אם במקום ובשעה לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה, תדחה האסיפה לשעה 21:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.


הנושאים לאסיפה :

תקציב אגודה 2014

תקציב קרן פיתוח 2014

תקנון הון אגודה

תקנון ועדת חינוך

 

חומר לאסיפה ניתן לראות בקישור

=================================================

תוצאות האסיפה שהתקיימה בתאריך 29.08.13

 

מספר משתתפים – 55 (34 בפועל + 21 ייפוי כוח).

 

סיכום ההצבעות:

1.     בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה – נבחרו ניר ירקוני (יו"ר) וסיגל ברזילי (מזכירה).

תוצאות הצבעה: בעד - 55, נגד – 0, נמנעים – 0.

2.     אישור סדר יום – כפי שמופיע לעיל.

תוצאות הצבעה: בעד - 55, נגד – 0, נמנעים – 0.

3.     אישור מאזן 2012.

תוצאות הצבעה: בעד - 55, נגד – 0, נמנעים – 0.

4.     עדכון נוהל מועדון חברים.

תוצאות ההצבעה: בעד - 50, נגד – 2, נמנעים – 3.

5.     נוהל השאלת ציוד.

תוצאות ההצבעה: בעד - 48, נגד – 0, נמנעים – 7.

6.     נוהל ניהול תקציב ועדה.

תוצאות ההצבעה: בעד - 22, נגד – 14, נמנעים – 19.

7.     נוהל הפעלת מועדון פתוח.

תוצאות ההצבעה: בעד - 55, נגד – 0, נמנעים – 0.

8.     עדכון תקנון בניה.

תוצאות ההצבעה: בעד - 45, נגד – 6, נמנעים – 4.

9.     עדכון תקנון קרן סיוע.

תוצאות ההצבעה: בעד - 8, נגד – 47, נמנעים – 0.

10. ביטוח צד ג' לבעלי סוסים.

תוצאות ההצבעה: בעד - 55, נגד – 0, נמנעים – 0.

11. הוצאות מהון אגודה להעברת המזכירות – 20,000 ₪ לכיסוי העברת המזכירות לספריה.

תוצאות ההצבעה: בעד - 48, נגד – 3, נמנעים – 4.

12. אישור סדר ביצוע פרויקטים – "תוכנית חומש" – מבנה רב תכליתי תחילה.

תוצאות ההצבעה: בעד - 50, נגד – 0, נמנעים – 5.

13. הוצאות מהון אגודה לפיתוח המועדון הפתוח – 50,000 ₪ לקירוי.

תוצאות ההצבעה: בעד - 51, נגד – 4, נמנעים – 0.

14. בשעה 23:55 התקיימה הצבעה לאישור המשך האסיפה לאחר חצות בתאריך 30.8.2013.

תוצאות ההצבעה: בעד - 55, נגד – 0, נמנעים – 0.

 

אסיפת כללית – הזמנה

 

כל החברים מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 29.8.13 בשעה 20:00 במועדון הישוב. אם במקום ובשעה לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה, תדחה האסיפה לשעה 21:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. 

 

באסיפה זו אנו מביאים לאישור נהלים שונים.

אנו מבקשים מהחברים לקרא את הנהלים ולהעיר הערותיהם לקראת האסיפה על מנת שבמהלך האסיפה נתמקד בהצגת תמצית הדברים ואישורם.

 

סדר האסיפה :

 • 21:00-23:30 דיון בנושאים המוצגים.

 • 23:30 הצבעות להחלטות על הנושאים המוצגים.

הנושאים לאסיפה :

 1. בחירת יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 2. אישור סדר יום.

 3. הודעות ועד הנהלה.

 4. אישור מאזן 2012

 5. אישור עידכון נוהל מועדון חברים

 6. אישור נוהל חדש: השאלת ציוד 

 7. אישור נוהל חדש: ניהול תקציב ועדה

 8. אישור נוהל חדש: נוהל המועדון הפתוח

 9. אישור נוהל חדש: חבר מליאה

 10. אישור שינוי בתקנון בנייה

 11. אישור שינוי תקנון קרן סיוע
 12. חיוב בעלי סוסים בביטוח 

 13. אישור הוצאה מהון האגודה למעבר המזכירות

 14. הצבעה על סדר ביצוע פרוייקטים - "תכנית חומש"

 15. אישור הוצאה מהון האגודה לפיתוח המועדון הפתוח

הסברים נוספים ישלחו בהמשך.

מצפים לרעיונות ודעות -

ואנא אל תשכחו- כל המופיע משפיע !

 

בברכה –

מזכירות מצפה אבי"ב

 

תוצאות האסיפה שהתקיימה בתאריך 20.06.13

 

מספר משתתפים – 97 (59 בפועל + 38 ייפוי כוח).

 

סיכום ההצבעות:

1.     בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה – נבחרו ניר ירקוני (יו"ר) וסיגל ברזילי (מזכירה).

תוצאות הצבעה: בעד - 97, נגד – 0, נמנעים – 0.

 

2.     אישור סדר יום – כפי שמופיע לעיל.

תוצאות הצבעה: בעד - 97, נגד – 0, נמנעים – 0.

 

3.     תקציב מהון אגודה לוועדות ולפרויקטים – 20 אש"ח לוועדת נוער, 20 אש"ח לוועדת איכו"ס ו-12 אש"ח להצטיידות מועדונים.

תוצאות הצבעה: בעד - 97, נגד – 0, נמנעים – 0.

 

4.     אנטנה סלולרית – הקמת אנטנה סלולרית בגובה 36 מ' בצמוד למגרש הספורט הישן.

תוצאות ההצבעה: בעד - 32, נגד – 56, נמנעים – 9.

 

5.     מועדון פתוח – "המקום" – 30 אש"ח מהון אגודה כהלוואה, לטובת כיסוי הוצאות ההקמה של המועדון הפתוח – "המקום" הוקם באזור מלאכה.

תוצאות ההצבעה: בעד - 96, נגד – 0, נמנעים – 1.

 

6.     גדר היקפית – אישור החברים להקמת גדר תקנית בגובה 2 מ', ההקמה באחריות המועצה ובמימונה.

תוצאות ההצבעה: בעד - 85, נגד – 9, נמנעים – 3.

 

7.     נוהל השכרת מועדון והשכרת ציוד – שינוי סדרי עדיפויות בהשכרת המועדון ועדכון תעריפים לאירוע פרטי וחוגים. בנוסף, גביית תשלום השכרת ציוד.

תוצאות ההצבעה: בעד - 13, נגד – 82, נמנעים – 2.

 

8.     נוהל צריפים – הוספת בנים ממשיכים לרשימת השיקולים, הגבלת משך זמן מקסימלי ל-36 חודשים וגביית ערבות אישית.

תוצאות ההצבעה: בעד - 94, נגד – 2, נמנעים – 1.

 

 

אסיפת כללית – הזמנה

 

כל החברים מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 13.06.13 בשעה 20:00

במועדון הישוב.

אם במקום ובשעה לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה, תדחה האסיפה לשעה 21:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

 

הנושאים לאסיפה : יפורסם בהמשך

 

תוצאות אסיפה שהתקיימה ביום 24.01.13

 

באסיפה נכחו בין 30 ל-40 חברים - כ-10% מחברי האגודה אשר בנוסף להיותם מעורבים ואכפתניקים נושאים על כתפיהם את יצוג שאר 90% מחברי האגודה.

 

נשמח למעורבות יתר בנוכחות באסיפות.

החברים מוזמנים לישיבות הועד לשמוע ולצרף את קולם לשולחן ההחלטות בדמוקרטיה הקטנה שלנו.

 

3. הודעות ועד הנהלה

 • שלב ו' - נבחר קבלן לבניית הבתים (במשותף). הבנייה של כל הבתים אמורה להתמשך כ-20 חדשים. צוואר הבקבוק הוא בהתארגנות המשפחות הבונות על סיום תכניות הבנייה ופריטים בבית. 
 • שילוט רחובות ועסקים - בכניסה לישוב יוצב שילוט הכוונה לעסקים (במקום הקיים). עלות שלט לעסק היא 500 ש"ח. בעלי העסקים מתבקשים לפנות לאשר בנושא ולהעביר את הכיתוב ןהגרפיקה הרצויים.
 • תכנית אסטרטגית ליישוב - התהליך ימשיך במפגשים של הציבור בהם יכתבו הרצונות השונים. מהחומרים שיאספו במפגשים יופקו שאלונים לכלל התושבים. מסך המידע שיאסף תבנה התכנית האסטרטגית של הישוב. 

4. אישרור דרגות מיסי האגודה

אושר מדרג המיסים המפורט מטה.

 • חבר אגודה הגר בביתו בישוב ישלם 100% מסכום המס החודשי שקבעה האסיפה (תשלום רגיל).
 • חבר אגודה שאינו גר בישוב וביתו מוחזק בידי אחר ישלם 20% מסכום המס בנוסף לתשלום הרגיל המשולם ע"י בעל הנכס או המחזיק בו.
 • חבר אגודה שקיבל קרקע לבניה, או בהליכים לקבלת קרקע לבניה, אך המגרש המיועד לו אינו מוכן עדיין לבניה, ישלם 30% מסכום המס.
 • חבר אגודה שהמגרש המיועד לו מוכן לבניה, ישלם 70% מסכום המס. עם המעבר לבית הקבע ישולם הסכום הרגיל, 100%.
 • חבר אגודה הגר בצריפים (צריף או קראוון) בזמן בניית ביתו וחלפו 24 חדשים ממועד קבלת הצריף, או ממועד קבלת המגרש מוכן לבניה, המאוחר בינם, ישלם 200% מסכום המס.
  לאחר 12 חדשי מגורים נוספים ישתתף הבונה במימון הפעוטונים בסך 33% מהתשלום המקובל מדי חודש.
 • חבר אגודה שברשותו יחידת מגורים משנית, בה מתגורר דייר נוסף שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה, ישלם 60% מסכום המס, בנוסף למס הרגיל. 

5. אישרור התקנת אנטנת סלולר

האסיפה החליטה להחזיר את נושא האנטנה לדיון באסיפה לאחר עריכת הדמייה לקרינה שאנטנה כזו מפיקה ולאחר בירור שאלות נוספות הקשורות להצבת אנטנה בישוב.

6. הפרויקטים

האסיפה הסמיכה את הוועד להתקדם עם פרויקט שיפור בטיחות בכבישים והפיתוח הנופי סביב מגרש הספורט.
במקביל ימשיך הדיון והתכנון של המבנה הרב תכליתי והרחבת מועדון החברים במטרה להקים את אחד מהמבנים האלו במקביל לקליטת תושבים לשלב ו'-2 ב-2014 ו-2015.

7. אישור תקציב 2013

בשנת 2012 חלו עליות מחירים חשמל ומים במשק. כמו כן, עם גידול הישוב גדלו הוצאות האחזקה והנקיון.
להלן שינויים עיקריים בתקציב 2013:

 • מיסי האגודה עלו ב-20 ש"ח מ-325 ל345 ש"ח בחודש
 • נוספה משרת איש אחזקה, והוצאה לנקיון בהעסקת נוער מהישוב.
 • גדלו סעיפי תרבות וקהילה: ועדת אבי"בה, ועדת חיילים וועדת חיילים.
 • הצטםצם תקציב פינת החי מתוך ציפיה לצמצום קטן במספר החיות.

 

אסיפת כללית – הזמנה

 

כל החברים מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 24.1.13 בשעה 20:00 במועדון הישוב. אם במקום ובשעה לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה, תדחה האסיפה לשעה 21:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

 

הנושאים לאסיפה :

 1. בחירת יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 2. אישור סדר יום.

 3. הודעות ועד הנהלה.

 4. אישרור דרגות מיסי האגודה.

 5. אישרור התקנת אנטנת סלולר.

 6. הצגה ואישרור פרויקטים מקרן פיתוח.

 7. אישור תקציב 2013.

רשימת הנושאים תתעדכן עד 10 ימים לפני האסיפה.

הסברים נוספים ישלחו בהמשך.

מצפים לרעיונות ודעות -

ואנא אל תשכחו- כל המופיע משפיע !

 

בברכה –

מזכירות מצפה אבי"ב