היסטוריה של החלטות ועד

(11/03/2011 14:52)

מצ"ב קבצי החלטות מהשנים 85-92

מעניין לקרא ולראות במה עסקו אז במה אנו עסוקים היום.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: