תכנית אב נופית

| עדכון אחרון:  18/05/2014 17:38
 
מצורפת תכנית לפיתוח שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) בגבעה בין השלבים ד'-ה'-ו' 
 

אדריכלית הנוף מירב רוזן מציעה תכנון נופי כולל לגבעה. גם כאן הכוונה לתכנון מודולרי ובימוע התכנית בשלבים.

ראו את התכנית המצורפת.

 

מצורפת תכנית לפיתוח נופי למרכז הישוב 
 

אדריכלית הנוף מירב רוזן השלימה תכנון נופי כולל לחלקים עיקריים של מרכז הישוב. העבודה כוללת תכנון מודולרי לפי אזורים למקומות הבאים:

 1. סביב מועדון הנוער
 2. סביב מבנה הספריה
 3. סביב התוכייה ושבילים מקשרים
 4. בהיקף מגרש הספורט החדש כולל מגרש פטנק
 5. פיתוח מגרש חניה למגרש הספורט ושביל מקשר למשעול אלמוג
 6. פיתוח שביל מקשר לבאר ופיתוח בסביבת הבאר

המסמכים:

 1. תכנית נופית מרכז הישוב
 2. אומדן המתכננת לביצוע
 3. תכנית מרכז הישוב - כולל חלוקה למבנים (בתחתית הדף)
 4. אומדן לשלב א' לביצוע

האומדנים אינם כוללים עבודות חשמל, תכנון, ניהול ופיקוח.

 

 

מצורפים מסמכי תכנית האב הנופית של הישוב 
 

המסמכים המצורפים מסכמים את עבודתה של אדריכלית הנוף מירב רוזן אשר נעשתה בשיתוף הציבור בסדרת מפגשים עם צוותים מובילים ומפגשים פתוחים לכלל חברי ישוב.

תוצאות עבודה זו יקבעו את מראה הישוב העתידי וסדרי עדיפויות לפרויקטים עתידיים.

 

ריכוז הודעות וחומר רקע שהוצג במהלך התהליך נמצא באתר.

 

המסמכים:

 1. תכנית סביבה
   
 2. תשריט התכנית

   

 3. הנחיות פיתוח
   
 4. זמינות לביצוע פרוייקטים

 

                                   מצפה אבי"ב  

 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: