מסיבת שנה אזרחית חדשה 2014

16/03/2014 22:10

תודה לגיא יהודה על התמונות ולכל מי שעזר ותכנון בהקמה ובפרוק