חינוך חברתי קהילתי במצפה אבי"ב

חינוך חברתי קהילתי (05/01/2020 21:43)

צוות נוער

ענת בן ארי - יו"ר

נורית רוזנברג- גזברית

זוהר אלדן

עדי הראל

מרב אגמון

טל גלמן

אסף רשף

 

צוות א-ג

דיקלה לוקס

צביקה אפל

טל מאיר

אלעד פזי