ועדת בניה - עדכון תמונות - עבודות לתוספת מאחזי יד ותאורה סולארית

02/08/2021 11:27

מצורפות תמונות מעבודות שהתבצעו במקומות הבאים:

  1. פריצת דרך בין מגרש הספורט הקטן עד הפאב  - בוצע שביל מחבר בין הפאב לאזור החניון במרכז הישוב באורך של כ- 30 מ' וברוחב של כ- 2 מטר המיועד להולכי רגל, בשיפוע מתון, נוח להליכה כולל מאחז יד בצד הדרך.
  2. שביל משעול אלמוג המחבר בין מנאג'(אזור הסוסים) לשלב ג' - בוצעו עבודות להשלמת תאורה סולארית לאורך השביל כולל המדרגות ירידה לשלב ג'.
  3. שביל הנוף - שביל המחבר בין שלב ו'2 לשלב ג' - התקנת מאחז יד במדרגות הכניסה לשביל מכיוון שלב ג'.