תפקיד ועדת בניה

| עדכון אחרון:  27/07/2021 15:37
  1. הרחבת הישוב, סיוע ועזרה למנהלות הפרויקטים התיכנון וניהול הפרויקט.
  2. תיכנון הבתים, סיוע ועזרה למשתכנים בשלב תיכנון הבית.
  3. אישורי תכניות לפני קבלת היתר בניה בהתאם לדגם הבית. ועדת הבניה צריכה לאשר את התוכניות , הבדיקה נעשת בהתאם לתקנון הבניה של המצפה והתאמה לדגמים של השלב.
  4. שטחים ציבורים,חבר ישוב המעוניין לעבד את שטחי הציבור הצמודים למגרשו יכול לפנות לועדת בניה בבקשה זו , הועדה תבדוק את הבקשה ובמידה שהבקשה עומדת בתנאים ובחוקים ועדת בניה תמליץ למזכירות , האישור לעיבוד שטחי ציבור מתקבל ע"י ועד ההנהלה ונרשם בפרוטוקול הישוב, לקבלת האישור יש צורך למלא טפסים אלו ,
  5. טופס 4 מהועדה המקומית, בתום בנית הבית לפני איכלוסו אחד מהטפסים שהועדה מקומית צריכה לקבל כדי לאשר טופס 4 הוא אישור מהישוב, תפקידה של ועדת בינה לבדוק שהבית שניבנה עומד בחוקי המצפה כלומר ניבנה בהתאם לתקנון הבניה של המצפה, הועדה ממליצה לועד ההנהלה אם להוציא את האישור הדרוש לועדה המקומית, קיים טופס שבעזרתו ועדת בניה בודקת את עמידת הבית בתקנון ניתן להורידו.
  6. פרויקטים נוספים: תכנון מעון יום-הרחבת הפעוטון, התקנת גופי תאורה סולאריים במקומות חסרים בישוב, שינוי קיר אבן ליד פח מחזור שלב א', ועוד...

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: