תפקיד ועדת בניה

(03/11/2009 23:04)
  1. הרחבת הישוב, סיוע ועזרה למנהלות הפרויקטים התיכנוון והניהול הפרויקט
  2. תיכון הבתים, סיוע ועזרהלמשתכנים בשלב תיכנון הבית.
  3. תיק ורוד, לפי העברת התיק הורוד לועדה המקומית,  ועדת הבניה צריכה לאשר את התוכניות , הבדיקה נעשת בהתאם לתקנון הבניה של המצפה והתאמה לדגמים של השלב.
  4. שטחים ציבורים,חבר ישוב המעוניין לעבד את שטחי הציבור הצמודים למגרשו יכול לפנות לועדת בניה בבקשה זו , הועדה תבדוק את הבקשה ובמידה שהבקשה עומדת בתנאים ובחוקים ועדת בניה תמליץ למזכירות , האישור לעיבוד שטחי ציבור מתקבל ע"י ועד ההנהלה ונרשם בפרוטוקול הישוב, לקבלת האישור יש צורך למלא טפסים אלו ,
  5. טופס 4 מהועדה המקומית, בתום בנית הבית לפני איכלוסו אחד מטפסים שהועדה מקומית צריכה לקבל כדי לאשר טופס 4 הוא אישור מהישוב, תפקידה של ועדת בינה לבדוק שהבית שניבנה עומד בחוקי המצפה כלומר ניבנה בהתאם לתקנון הבניה של המצפה, הועדה ממליצה לועד ההנהלה אם להוציא את האישור הדרוש לועדה המקומית, קיים טופס שבעזרתו ועדת בניה בודקת את עמידת הבית בתקנון ניתן להורידו.
  6. פרויקטים נוספים: מגרש ספורט רב תכליתי, מבנה רב תכליתי (במרכז הישוב) , הצעה לשביל להולכי רגל מהכיכר בכינסה לישוב ועד למרכז הישוב (מועדון נוער , מזכירות , מגרש ספורט וחנות).

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: