תכניות, הסכמים ושאר מסמכים הנוגעים לשלב ח'

| עדכון אחרון:  25/07/2021 08:06

תכניות, הסכמים ושאר מסמכים הנוגעים לשלב ח'

  1. תב"ע שלב ח' - תשריט תכנית
  2. תב"ע שלב ח' - הוראות התכנית - זכויות בניה: גודל מגרש ואחוזי בניה בעמ' 23.
  3. תשתיות שלב ח' - תכנית פיתוח
  4. תשתיות שלב ח' - כבישים, תכנית תנוחה
  5. תשתיות שלב ח' - תכנית פיתוח, חתכים: מפתח החתכים
    חתכים 1-5,  חתכים 6-10,  חתכים 11-12. 
  6. תשתיות שלב ח' - תכנית מודד ושטח מגרשים
  7. הסכם לביצוע תשתיות ציבוריות ע"י האגודה