ספורטכיף מדליות מצפה אבי"ב 17.10.15

24/10/2015 23:41

מעיצוב של חגי שודרון לעוגיות-מדליות שנעשו ע"י יפעת שקד